BG Medical Clinic

Family Doctor

Общопрактикуващ /family medicine/ Family Doctor

В нашата здравна система първичният изпълнител на медицинска помощ (де факто общопрактикуващият лекар) изпълнява няколко функции – осъществява профилактична дейност, диагностицира, лекува и проследява повечето от най-разпространените хронични заболявания, диагностицира и лекува повечето от масовите остри заболявания, взима решения за нуждите от допълнителни изследвания, консултации, хоспитализации и т.н

УНГ
В УНГ се извършват профилактика, лечебни дейности при свръхостри, остри, обострени хронични заболявания, травматични увреждания, нуждаещите се от лечение деца и възрастни със заболявания в областта на Ушно-носно-гърлените болести, съгласно медицинските стандарти.

Ортопед
Осъществяване на извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология, включително ултразвукова диагностика при деца.

We have designed and created modern clinical space to the highest standards, equipped with the very latest technologies to deliver the premium level of care to the whole family.

Subscribe

Stay in the know with news and promotions